There is a moral order embedded in the human being. We are born with a compass of what is right and wrong. A comprehensive text on the subject can be found at can be found at the American Humanist Association.

It opens up the possibility of living ethically without belonging to a religion and following its dogma. In order to do something, one action must be better than another action. Otherwise, we can ignore it. It doesn't matter, the outcome has no meaning.

This is also the essence of Jordan Peterson's lecture on 14 March 2017.

You make your bed and then you lie in it. And everyone knows it. And that's not to say that you're not subject to random and chaotic circumstances and the tragedy of life. Just because you can do some things doesn't mean that you can do everything. But you can do some things and if you don't do them then things fall apart. And the problem with things falling apart is that you will be happy about it to the degree that you're not trying to repair them.

Because to the degree that you do not manifest what's within you then your life falls apart around you. And everything that could make you better multiplies until you're in a situation where you want the destruction, you want to bring it on. And it's not surprising... because life can be so terrible that the question of whether or not it should exist a tall could be a real question. But the answer to that is.. is life so terrible that it shouldn't exist? Well,the answer is, it depends on how you live it.

And if your life is so terrible that you can't bear it than it raises the question of whether or not you're living it properly. And that's not to say that people don't suffer under burdens too great for them to bear. They certainly do. It doesn't matter. Because if you let that embitter you. If you let that destroy your allegiance to the proper path... all it does is make that worse and everything else. There is no out.

Also translated this to Swedish...

"Som man bäddar får man ligga. Det är allmänt känt. Det förhindrar inte att du utsätts för slumpmässiga och kaotiska omständigheter och livets tragedier. Att du kan göra vissa saker betyder inte att du kan göra alla saker. Men du kan göra vissa saker, och om du inte gör dem faller saker och ting isär. Och problemet med när saker och ting faller isär är att.. du kommer vara tillfreds med det, så tillfreds att du inte försöker reparera det.

I samma utsträckning du inte manifesterar det som finns inom dig, faller ditt liv isär. Och allt som skulle kunna göra dig bättre multipliceras tills du befinner dig i en situation där du ser fram emot förödelsen, du vill att den ska ske. Och det är inte förvånande ... eftersom livet kan vara så hemskt att frågan om det borde finnas kan bli en verklig fråga. Men svaret på det .. är livet så hemskt att det inte borde finnas? Svaret är, det beror på hur du lever det.

Om ditt liv är så hemskt att du inte står ut väcks frågan om du lever du det på rätt sätt. Och jag säger inte att det inte finns människor som lider under bördor för tunga för dem att bära. För det gör de verkligen. Det spelar ingen roll. För om du låter det göra dig bitter, om du låter det förstöra din hängivenhet till det som finns inom dig ... då gör det allt annat värre. Det finns ingen väg ut."